Teledetekcja – co to jest?

teledetekcja

Teledetekcja, nawet jeśli sam wyraz ma prawo na pierwszy rzut oka mało mówić zwykłemu odbiorcy, to metodologia badań, z którą wszyscy mają raz na jakiś czas do czynienia. Jeżeli rzucilibyśmy przechodniom na ulicy zapytanie, czym jest jest teledetekcja, najprawdopodobniej mało kto podałby odpowiedź. No chyba, że przypadkowo byłby to uczeń lub jakaś osoba zajmująca się teledetekcją zawodowo.

Czym jest teledetekcja?

Powiedzmy sobie więc, co to jest teledetekcja? Pragnąc udzielić wstępnej, krótkiej odpowiedzi, trzeba powiedzieć, że to metoda badań zdalnych za pomocą czujników. Samo słowo teledetekcja oznacza: tele – zdalna, detekcja – wykrywanie. Teledetekcja może być podzielona na dwa rodzaje: teledetekcję aktywną oraz teledetekcję pasywną. Analizy poprzez teledetekcję wykonuje się tak samo z powierzchni ziemi, jak również z wysokości, przykładowo z samolotów.
Teledetekcja aktywna jest nadawaniem oraz odbieraniem sygnałów wysłanych, a później odbitych przez wybrany obiekt. Przykładem jest min.: lidar.
Z drugiej strony teledetekcja pasywna jest odbieraniem sygnałów wysyłanych przez badany obiekt. Tu w ramach przykłady wymienić można na przykład robienie fotografii. Zdjęcie jest przeto niczym innym, jak uwiecznieniem odbijanego światła przez obiekty, którym robi się zdjęcie.
W tej chwili, dzięki wyróżnieniu tych przykładów, od razu definicja teledetekcji nabiera innego kształtu i widać, że regularnie stykamy się z nią na co dzień. Jeśli nie wszyscy, to z pewnością część z nas. Teledetekcja daje możliwość analizowane miejsc, do jakich ludzie sami nie mają szansy się zbliżyć czy też tego typu działanie jest niezmiernie trudne.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja używana jest w wielu przypadkach części życia. Korzystają z niej zarówno naukowcy, jak i ludzie korzystający z wymyślonych za ich sprawą urządzeń. Jest wykorzystywana na przykład w:
– robotyce – roboty wykorzystują czujniki, w efekcie czego, potrafią zobrazować sobie otaczającą ich rzeczywistość
– przemyśle samochodowym – autonomiczne samochody za kilka lat będą potrafiły poruszać się dzięki przeróżnego typu czujnikom
– wojskowości – sprawdzanie, co zamieszczone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– eksplorowaniu środowiska naturalnego – zasięg badań jest tak duży, że zostanie scharakteryzowany w kolejnym akapicie.

Do czego wykorzystuje się teledetekcję w środowisku naturalnym?

Dzięki teledetekcji dostępne jest bardziej rzetelne badanie oraz eksplorowanie kuli ziemskiej. Podobnie jej terenów, jak i atmosfery. Teledetekcja środowiska naturalnego umie dać nam odpowiedź na m.in, tego rodzaju niejasności:
– jakie jest ukształtowanie terenu, np. w niezaludnionym obszarze ziemi czy też np. na dnie jeziora czy też nawet na innych planetach
– jak bardzo zanieczyszczona jest atmosfera na wyznaczonym terenie, np. przez przebadanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak przedstawia się stan flory na określonym terenie, w tym w akwenach wodnych

Ze względu na wielkie wykorzystanie teledetekcji, jest ona każdego dnia coraz bardziej popularną dziedziną. Coraz więcej ośrodków akademickich otwiera specjalizacje oraz kursy dostarczające ekspertów w tej tematyce. Po pierwsze wpływa to na rozwój tej dziedziny, co z kolei napędza popyt na zastosowanie teledetekcji, ze względu na coraz bardziej interesujące możliwości techniczne i zakres używania.